Nume echipă: CLTB1 by the book

Nume organizație gazdă: Centrul de Asistenta pentru Organizatii Neguvernamentale – CENTRAS

Valoarea finanțării: 2.400 lei

Povestea proiectului:

"Prin proiectul « Mind the Book » ne-am propus să aducem lectura, spaţiile pentru citit şi scriitorii contemporani în atenţia tinerilor, oferindu-le o noua imagine şi încercând să-i atragem cât mai mult spre redescoperirea lecturii.

Ideea de la care a pornit proiectul nostru a fost aceea că nu considerăm normal ca tinerii să se limiteze la lecturile obligatorii, impuse de programa şcolară, şi ar trebui să descopere avantajele, lecturând de plăcere.

Prin promovarea dezbaterilor organizate între tineri de liceu şi personalitaţi literare contemporane ne-am dorit să ridicăm problema spaţiilor pentru lectura, cărţilor contemporane dar şi a celor consacrate şi imaginea lecturii în concepţia zilelor noastre.

Pentru a promova şi a face cunoscute spaţiile de citit din Bucureşti am organizat un concurs de explorare urbană, cu titlul “Comoara din Bibliotecă“, în cadrul căruia tinerii au putut parcurge un traseu ce a urmărit să puncteze spaţii importante ce au legatură cu lectura.

Evenimentul final din cadrul proiectului a propus tinerilor liceeni un concurs de Public Speaking cu tema “A citi – nevoie sau obligaţie“, în cadrul caruia tinerii pasionaţi şi-au exprimat şi susţinut opiniile în faţa publicului. Astfel au putut să îşi imbunătăţească şi abilitaţile de discurs public." (Ştefan Laurenţiu Serban, membru echipa "CLTB1 by the book")